Uw boodschap verdient een professionele presentatie

 

 

U weet het zelf als u een presentatie van iemand anders ziet: het was óf een slecht verhaal, óf een goed verhaal. Hoe komt dat toch? Dat komt omdat succesvolle presentatoren 'er staan’ en de zaal opeisen, en anderen niet. 

 

U weet als geen ander wat de inhoud, de informatie is van uw idee. Echter, mensen beslissen pas in tweede instantie op basis van informatie. Mensen beslissen vooral op basis van gevoel. En daarom gaat het bij presentaties voor 70% om overdracht van emotie, van energie en niet om overdracht van informatie! 

 

Een goede presentatie maximaliseert die overdracht van energie door het publiek voortdurend te sterken in zijn of haar ‘goede gevoel’. Om dat te bereiken dien je werkelijk niets aan het toeval over te laten. Dan moet er een glasheldere logica in de verhaallijn zitten, zodat het publiek op geen enkel moment de kans heeft om aan u te twijfelen omdat ‘het verhaal niet klopt’. Dan moeten de slides er werkelijk fantastisch uitzien, zodat het publiek geen enkel moment de kans heeft om aan u te twijfelen omdat 'het er lelijk uit ziet’. En, dan moet ú er ook echt stáán, zodat het publiek geen moment de kans heeft de aandacht te verliezen omdat ‘het niet overkomt’. Dus, pas als er sprake is van ‘good logic, good design en good preparation’, dan slagen presentaties!

 

Een professionele presentatie maximaliseert uw slagingskans

 

 

 

Bloed, zweet en tranen heeft u gestoken in een schitterend idee. En nu wilt u daarmee succes bereiken! En natuurlijk hoort daar een professionele presentatie bij. Want, waarom uw slagingskansen nodeloos hinderen door 'bad logic', 'bad design' en 'bad preparation'!? 

 

Wij gaan er van uit dat uw inhoud goed is. En, we gaan er van uit dat u uw publiek daarvan wilt overtuigen! Presentaties maken zijn voor u geen dagelijkse kost, maar voor ons wel. En net als met andere ambachten is het maken van een goede presentatie een vak apart. Wij beheersen dat vak!

 

Laat ons u ondersteunen die inhoud ook maximaal over de bühne te krijgen. Gun uzelf de rust van een professionele presentatie om uw slagingskans te maximaliseren. U verdient het, uw boodschap verdient het!

 

 

Hoe mogen wij u ondersteunen?

Er bestaat geen ‘one size fits all’. Iedere presentatie is uniek. Echter, er zijn wel bepaalde wetmatigheden als het gaat om ‘good logic’, ‘good design’ en ‘good energy’.

 

Onze expertise zit in het kennen én kunnen toepassen van die wetmatigheden. En dat doen we op verschillende manieren, elk met z'n eigen toegevoegde waarde.

/Tailor-made

Wij begeleiden u bij het opzetten, uitwerken én oefenen van een maatwerk presentatie

In een maatwerkpresentatie begeleiden wij uw organisatie vanaf het moment van het ontstaat van een idee gedurende het gehele proces bij het creeëren van een 'killer keynote'. 

 

Met gerichte interventies zullen we u en/of uw team voortdurend uitdagen de logica, de onderbouwingen van uw argumenten scherp te krijgen. Vervolgens zullen we het geheel visualiseren in een bloedmooie presentatie. Tenslotte zullen we de presentator(en) het geheel uitgebreid laten oefenen, net zo lang tot de energie er van af spat! 

 

 • Het doel en de gewenste uitkomst van de presentatie vaststellen.

 • Uw propositie scherp stellen.

 • De onderliggende logica van uw beargumentering scherp stellen (propositie = situatie + complicatie + oplossing).

 • De visualisering uitwerken in individuele slides.

 • De spreker coachen en begeleiden in het geven van de presentatie.

 • De presentatie proefdraaien voor een klein, onafhankelijk gezelschap.

 • De presentatie proefdraaien in uw organisatie.

 

Uw meerwaarde is dat u een logisch opgebouwde, visueel strakke en goed geoefende presentatie zult hebben die zó overtuigend zal zijn, dat uw publiek niet anders zal kunnen dan uw propositie te omarmen.

 

/Make-over

Wij passen uw bestaande presentatie aan

Op basis van bestaand materiaal, een briefing rond het doel, publiek en verwachte uitkomst en aan de hand van een aantal interactiemomenten met u zullen wij uw presentatie transformeren tot een hoge kwaliteit, hoge impact keynote. U ontvangt uiteindelijk een aangepaste presentatie waarin we:

 

 • De structuur en logica van de verhaallijn hebben aangepast.

 • De template en het gebruik er van hebben aangepast.

 • Het ontwerp van individuele slides hebben aangepast.

 • Het gebruik van slide-elementen, lettertypen, beelden, media hebben geoptimaliseerd.

 • Het gebruik van tools als PowerPoint/Keynote/Prezi hebben geoptimaliseerd.

 • De presentatie hebben proefgedraaid voor een klein publiek: hoe komt het over, begrijpt men de boodschap, enzovoorts.

 • Uw presentator hebben gecoached in het geven van de presentatie.

 

Uw meerwaarde is dat u een aangepaste presentatie heeft waarmee u met trots en met vertrouwen uw publiek zult kunnen overtuigen.

 

/Review

Wij beoordelen uw bestaande presentatie en geven concrete verbeterpunten aan

Op basis van bestaand materiaal en met een briefing rond het doel, publiek en verwachte uitkomst maken wij een onafhankelijke analyse van uw presentatie. U ontvangt een concreet verslag met observaties en verbeterpunten. In uw presentatie zullen wij beoordelen:

 

 • De structuur en logica van de verhaallijn.

 • De template en het gebruik er van.

 • Het ontwerp van individuele slides.

 • Het gebruik van slide-elementen, lettertypen, beelden, media.

 • Het gebruik van PowerPoint/Keynote/Prezi.

 • Het effect wanneer het as-is gepresenteerd wordt voor een klein publiek: hoe komt het over, begrijpt men de boodschap, enzovoorts.

 

U krijgt feedback van onafhankelijke experts: no-nonsense, de ‘waarheid’, net als uw publiek het zal ervaren!

 

Uw meerwaarde is de opgave van concrete verbeterpunten hoe u de logica van de verhaallijn kunt optimaliseren, hoe u individuele slides kunt verbeteren en hoe u uw spreker kunt helpen een overtuigende prestatie neer te zetten.

 

/Masterclass

Leer van de vakmensen!

Dit vinden wij nou leuk! Aan de hand van concrete voorbeelden, onderliggende theoriën en met behulp van materiaal uit uw eigen organisatie nemen we uw organisatie in een interactief dagdeel mee langs belang van 'good logic' (aan de hand van de wetmatigheden van het Pyramid Principle), 'good design' (aan de hand van wetmatigheden rond ontwerp, compositie, kleur- en lettertypegebruik, et cetera) en 'good energy' (langs de wetmatigheden van een goede voorbereiding en zelfverzekerdheid als spreker). Uw meerwaarde zit in een beter begrip van de elementen die het verschil maken tussen een middelmatige, goedbedoelde maar uiteindelijk toch te kort schietende presentatie en een professionele 'killer keynote'.